Cel mai simplu exemplu este cel al seriilor de factură care indică anul emiterii sau tipul de factură intern sau de tip export.


Elementele unei definiții de serie

Tip – indică tipul de document la care se referă definiția seriei,         
Implicit – da, dacă se dorește auto selectarea acestei serii la crearea documentului din lista de definiții disponibile,
Număr cifre – definește numărul cifrelor din serie,         
Prefix, Start, Sufix, Separator – vor defini forma finală a seriei.


Selecție serie la transformări de documente

In aceasta secțiune se pot defini regulile de selecție a seriei curente la generarea tipului curent de document pe baza seriei documentului sursa.

In exemplul curent se va selecta implicit de către sistem seria curentă dacă factura se generează dintr-un aviz cu seria BVEX.


Drepturi de acces documente

la nivelul seriei de documente se pot definii drepturile de acces pentru vizualizare și creare documente cu seria curentă prin asocierea utilizatorilor sau rolurilor din sistem pentru fiecare dintre cele două drepturi de acces.


Alocare automată număr serie la creare documente


La momentul creării documentelor, în baza seriei de document selectat, sistemul verifica drepturile de acces și alocă automat numărul de document corespunzător.