Arhivarea documentelor cu ajutorul Google Drive

Stocarea și managementul documentelor din iBee se poate face cu ajutorul celei mai populare soluții de cloud storage - Google Drive

Dezvoltarea de soluții care să diminueze volumul de documente imprimate a fost dintotdeauna un obiectiv pentru iBee, însă de multe ori acestea trebuie să existe în formă fizică, imprimate, atât datorită faptului că legea o cere cât și datorită optimizării fluxului de lucru din cadrul companiei. Pe…