Atașamente iBee

Platforma de management online iBee pune la dispoziția clienților posibilitatea de a încărca și utiliza în cadrul sistemului diferite fișiere relevante pentru activitatea de business.

Încărcare fișiere în sistem

Încărcarea fișierelor se realizează de cele mai multe ori din contextul unor entități precum ofertă, comandă, factură furnizor,…

Serii documente iBee

O serie de document este definiția unei secvențe de numerotare a unui tip de document. In iBee fiecare tip de document trebuie să aibă cel puțin o serie de numerotare definită.

Cel mai simplu exemplu este cel al seriilor de factură care indică anul emiterii sau tipul de factură intern sau de tip export.


Elementele unei definiții de serie

Tip –…